Fakturere uden firma

Udgivet af guerilla

Freelancer på den nemme måde!

Som noget nyt i Danmark kan du nu fakturere uden at have et firma.

Denne service har eksisteret i flere år i Sverige, og bliver udbudt af en række firmaer, og vi har ventet med tilbageholdt åndedrag på at nogle skulle finde vej over sundet.

Nu tilbyder Invoicery at ‘ansætte’ dig, til en freelance opgave du har fået, og sørge for fakturering, skat, moms, lønafregning, indbetaling til evt. pensionsordning, m.v., sådan at du selv ikke behøver at oprette firma.

Læs mere på guerillastart.dk

Kategorier: Blog